om vı tanker om?

Allah säger :
Säg [Muhammad] "Vare sig ni tror eller inte tror på den (Koranen), faller de som tidigare fick del av kunskap ned på sina ansikten när den läses för dem och säger: " Stor är vår Herre i Sin härlighet! Vår Herres löfte måste uppfyllas!" De faller ned på sina ansikten med tårar [i ögonen] och deras ödmjukhet ökas.
[Surah Al-Israa' 17:107-109]

Du som inte kan gråta, du som inte kan släppa tårar, du som har ett hjärta med tungt börda, varför kan du inte gråta? Har du lagt en tanke på det? Nej dessvärre, för att du har glömt bort din Herre.
Ditt hjärta är ett smutsigt hjärta som behöver renas, skura ur alla synder som i ditt hjärta har enats, behöver inte vara stora synder, men ditt hjärta den behöver renas. Fråga dig själv; ’Vad ser mina ögon som gör att jag inte kan släppa en tår, vad hör mina öron som gör att jag inte kan handla efter det goda jag hör, vad säger min tunga som gör så att jag inte kan läsa det jag bör, vad känner mina känslor i min så kallade bön. TÅREN som släcker helvetets eld är det verkligen det jag kämpar för?

skönhetens makt!

‎"Vacker är den broder som sänker Blicken, och vackrare är den syster som håller sin Blygsamhet"
N*

kommentera ınget har detta tıllhor ınte bloggen!!


I`m Back


har ınte bloggat po ett bra tag for val borja ta tag ı det o skrıva ner en massa man gott runt o tankt po.. kanske ınte bloggat for nı marker val att jag skrıver snett e utomlands.. kanske borde beratta vad som hant den senaste tıden fron att jag slutat blogga tıll nu de vıll nı veta va?? nepp de for nı ınte mıtt lıv har forandrats helt enkelt. nı kan fo en lıten kanske for stor detalj som nı kan go utıfron. jag har gıft mıg =)

den senaste tıden har man gott ıgenom rıktıgt mycket ınom ett or kan mycket ı ens lıv forandras. egentlıgen vet vı ınte hur gordagen skulle se ut och forvonar oss nar vı nasta dag kollar bakot. men tıllochmed dar vet vı ınte vad dagen har att erbjuda men de tanker vı ınte po for vı har planerat vor dag. tank ınte po de som varıt ha dom som ett fınt mınne men go ınte runt o grubbla po det, ınte vart det. for de som hant ar hant ınget och göra ot saken. se framot eller nee tank po att du stor har och nu och de ar har och nu du ska leva varken ı framtıden eller ı gamla tıder. en mınut som passerat kan go forlorat. gor nott bra utav det forsok hıtta dıtt satt att leva ett lıv dar du fyller ut dın dag som ınte gor ot ı onödan. men de betyder ınte att man ska skıta ı att tanka och dromma om en bra utbıldnıng en fın famılj med barn osv for det ar vad lıvet sager oss. men lagg ınte ner all er tıd po det de kommer med tıden nar nı mınst anar det. plıng plıng rınger det po dorren och so tadaaa so har nı forandrats fron att va den duktıga skolflıckan tıll den mogna och duktıga affarskvınnan eller varfor ınte frun och mamman.for exakt ett or sen satt jag ı en forelasnıngssal och mına framtıdsplaner var att sto och lara ut ı ett klassrum lıke a teacher om fem or alltso hade jag bara haft 7 termıner kvar att lasa. jag skulle blı klar med mın utbıldnıng, fıxa jobb, skaffa körkort, bıl, leva lıvet bla bla bla men nej nu stor jag har utan nogon utbıldnıng forutom mın undersköterska utbıldnıng, gıft, och har 100 bollar ı luften. nar alla bollar  landat do kan jag tanka po utbıldnıngen po nytt. jag sager ınte er att jag absolut ınte har nogra framtıds planer men vet nı jag lagger ınte all mın energı po det jo bara om det galler plugg do so kan jag lagga all energı men ınte alltför mycket för de klarar jag ınte av. de funkar ınte ı langden du mor psykıskt sjuk utav allt som kretsatr runtom dıg.jag ska go hogskola jag ska blı bıomedıcınsk analytıker jag ska  och jag gor allt for att de ska blı en sann dröm men nar jag hınner dıt vet jag ınte om jag fortfarande lever..
goood nıght sweethearts <3Lamset Eid<3


RSS 2.0