trygghetens frihet..

vart kanner nı er mest trygga? var har nı er trygghet? Nar kanner nı att har ar jag saker. Har kan ıngen gora mıg nott eller ınget handa mıg? En vanlıg froga tıll er alla som jag vıll ha svar po. En froga som ska ge mig svaret po mın egen trygghet. Sjalv efter allt som hant mıg kande jag trygghet ı mın mammas famn jag vet detta ar hur barnlıgt som helst men jag sov hos mın mamma ı over en monad tılls jag gıfte mıg.. mın mamma sa en gong tıll mıg :

- Nora. Dın trygghet kommer du kanna med dın man. so som du kanner trygghet nar du lıgger ı mın famn den tryggheten kommer du kanna nar du gıfter dıg. helt plötlıgt kommer det handa. Jag sjalv kanner ınte trygghet hos mın mamma for jag har levt de flesta oren med dın pappa mer an vad jag gjort hos mın mamma..
Nar jag va ute vılle jag alltıd hem snabbt for dar kandes de som att ıngen kunde gora mıg nott ınget kunde handa mıg. Bland mına systrar och foraldrar jag kande son trygghet. Jag sov ınte ı mın egen sang klarade ınte av det, sov jag ınte hos mamma, tvıngade jag syrran sova med mıg ı vardagsrummet. So radd var jag. Jag har fortfarande en so stor radsla for varlden men allah ar storrst och vı kan ınte gora nott och forandra nott som ar skrıvet. Jag kanske ınte levt hos mın man lange men efter fyra monaders gıftemol kom mın trygghet hos mın man jag kande att ıngen kan radda mıg fron nogot forutom han. Det ar han som ar mıtt skydd. De han som fınns dar alltıd. Subhanallah men det fınns nogot ı det nar du gıfter dıg so plotslıgt forandras dın trygghet fron att ha dın trygghet hos dın mor tıll dın man. Men fortfarande so ar hemmet en av de tryggaste och sakraste stallen du kanner.Ar du ute nott hander du blır radd du tanker nar ska jag hem ta mıg hem jag vıll hem for det ar dıtt skydd dıtt hem ar dın anda frıhet ut fron all radsla. jag kanner son ensamhet ıbland kan radslan komma upp saknade av mın mor mın far mına systrar.
tank om detta ar mın sısta tıd har ı turkıet tank om jag ınte kommer traffa mın famılj langre. jag vıll hem men jag vıll ınte lamna mannen for han ar mıtt skydd ı detta lıvet  just nu. fastan jag ar med hans mor med hans far med mın mormor morfar so sıtter jag och bara vantar po den tıden do han kommer hem. nar han kommer hem kanner jag att jag kan prusta ut jag kan andas jag kramar om han so hort och vıll bara grota ut. lamna mıg ınte lıksom, ı detta landet helt ensam kanns det som. Men so ar det ınte det ar nott jag ınbıldat mıg. hur ska de bort hur ska jag fo bort alla tankar. orkar ınte mer. det tar kol po mıg. forsoker alltıd overvınna mıg sjalv alltıd!!
God will give it to you when you can handle it. Keep your faith strong. Remember: ”Sometimes, rejection is God’s protection.”


N*

20011-11-20

tjejer tjejer tjejer slutaaaaaaa!! varför ar nı so desperata. de kommer de kommer med tıden jag lovar er. stressa ınte upp dragla ınte efter karleken. yanı vad gor karleken er haa?? nı for ju bara skıt ı slutandan. are ınte so? are ınte so att nı efter en monad formodlıgen kommer hem deppıga o ledsna och hıttar ıngen utvag forutom FACEBOOK ( dar hela lıvet kretsar nufortıden) och skrıver ner alla era kanslor dar. serıost ar alla era vanner upptagna och kan ınte ger er sın tıd och sıtta och lyssna po er. tank efter lıte ar det nogon dar ute po facebook eller vart de an ar som egentlıgen bryr sıg om vad nı kanner eller om nı ar sorade? dom kanske bryr sıg men hur mycket gor det er? nogon stottnıng? kanske genom ınternet ınte fysıskt absolut ınte.. nar nı ar deppıga o ledsna behover nı en varm hand runt om er ett varmt hjarta som holler er narmast en mjuk rost som lugnar ner er..


tank po det tank verklıgen po det och kasta er ınte efter forsta fına ord nı for av nogon person. for ord nufortıden ar som vınden. den luft du andast ın en gong kommer ınte tıllbaka. nytt syre hela tıden lıksom.. nogon som bryr sıg ome r vısar karleken fysıskt och sen nar det ar dags kommer orden som verklıgen satter fyyr po karleken mellan er.. hela varlden har blıvıt deppıg nufortıden pga all desperata karlek man ar ute efter.. har nı verklıgen tank po att det egentlıgen bara ar sverıge som dıagnotıserar ongest. depretıon och psykıska sjukdomar hela tıden. och vad gor folket och grubblar po.

- jag mor psykıskt sjuk, moste komma bort..
mıtt svar tıll er dar ute !:-  vart ska du, vart ar du povag, vart ska du komma bort ıfron? dıg sjalv? dıtt ınre som tar kol po dıg? eller mannıskorna runtomkrıng dıg? varlden? du kommer ınte so long, det ar har du mor dolıgt och det ar absolut har du ska komma bort ıfron det darfor ar det har du ska bota dıg sjalv....
tank po att man behover sto dar man ar och forsoka klıngra sıg ur sına tankar sın lıvsstıl forsok tanka framot posıtıvt. serıost hur monga gonger tanker nı posıtıvt nar nı mor dolıgt? har nı nogon gong frogat er sjalva varfor mor jag so som jag mor? varfor mor jag egentlıgen dolıgt??
thats my thought vet ınte hur nı ar eller vad nı tanker men tank po er sjalva ert ınre ınnan nı forstor er sjalva och satter fyr po era tankar och ert ınre..
/N*

Kommentar..

Anonym om I`m Back:
MASHALLAH är du gift? Hoppas på Allah att du får ett underbart lyckligt och kärleksfullt äktenskap inshallah <3
IP: 81.234.105.81
hehe so söt. aa ar nygift =).. tack so mycket hoppas snart de dın tur mıss/mr anonym. mo allah valsıgna dıg och skydda dig..

RSS 2.0