2010-03-30

Manlighet definieras av separation medan kvinnlighet definieras av förening och därför hotas den manliga könsidentiteten av närhet medan den kvinnliga könsidentiteten hotas av separation. Män får därför problem med relationer medan kvinnor får problem med individuationen..Din charm blev min död

Din charm blev min död, jag föll i en oändlighet, jag fann inget stöd bland all mänsklighet, men nu viska du igen när jag väl blivit frisk. Från giftet du gav mig i form av en kyss. Men du spela på min svaghet, å jag spela med, visste inget om din oduglighet.

-Ala

why does the muslim girls cover their body and hair?

A guy asked a Muslim man: Why do your girls cover their body and hair?
The Muslim guy smiled,and he had two sweets. He opened the first one and kept the other one closed.
He thrown them both on the dusty floor and asked the guy:
If I asked you to take one of the sweets which one you will choose?
The Man replied: The covered one of course.
......Then the Muslim said thats how we treat and see our women.


                            

110317

Jag har alltid sökt efter bekräftelser, bekräftelser på allt, har alltid velat ha en bekräftelse på fattigdom, krig, människors beteende etc. Men världen vi lever i är som den är, vi är fattiga och rika, roliga och dumma, ledsna och glada de är så det är. Men en sak har jag alltid velat få bekräftat vilket jag inte borde vilja få, jag bör bara acceptera det och veta det någonstans innerst inne att det är så annars hade vi inte stått där vi står annars hade mirakel inte hänt. Har alltid velat ha en bekräftelse på guds existens, (sta5ferallah). Kanske fel, men för att jag skulle kunna se livet på ett annat sätt så ville jag de men andra sidan va jag rädd för att få någon bekräftelse. Jag fick olika bekräftelser men jag märkte inte av de tills jag fick en riktig bekräftelse som ändrade min syn på världen, jag såg världen med andra ögon, kan se människors verklighet. Verkligheten är blottad framför mig.tro det eller ej men de är inte förrens du ser nått med egna ögon som du vaknar upp och ser dig omkring.. Har ni någon gång kollat upp mot himlen och insett hur stor den egentligen är? Den är stor va? Har ni någon gång tänk att den är så långt bort som ni inte ens kan tänka er? Och andra sidan insett att den egentligen kan vara så nära? Allt kan hända, varsomhelst och närsomhelst. Va aldrig säker på nått, på en sekund kan ditt liv förändras från att vara den du är till att bli en helt annan människa du aldrig hade tänkt dig kunna bli. Allt är möjligt i guds händer.
Hadith

'Umar ibn al-Khattab sade:
En dag när vi satt tillsammans med profeten Muhammed kom en man fram till oss. Hans kläder var skinande vita och hans hår var svartare än svart. Han såg inte ut att ha varit på resa men ingen av oss kände igen honom. Han gick fram till profeten och satte sig. Hans knä vilade mot profetens knä och händerna vilade på höfterna. Han sade: O, Muhammed, berätta för mig om islam (lydnad inför Gud). Profeten svarade: Islam är att vittna om att det inte finns någon gud utom Gud och att Muhammed är Guds budbärare, att utföra bönen, betala zakat , fasta i Ramadan och förrätta pilgrimsfärden till Huset om man har möjlighet. Mannen sade: Du har sagt sanningen. Vi blev förvånade över att han först frågade och sedan sade att svaret var rätt. Han sade: Så, berätta nu för mig om iman. Profeten svarade: Det är att tro på Gud, Hans änglar, Hans böcker, Hans budbärare och Domens dag, på att allt ingår i Guds plan , ont som gott. Mannen sade: Du har sagt sanningen. Berätta nu för mig om ihsan. Profeten svarade: Det är att dyrka Gud som om Han var synlig; fast vi inte kan se Honom så ser Han sannerligen oss. Mannen sade: Berätta nu om Timmen. Profeten svarade: Den som tillfrågats vet inte mer än den som frågar. Mannen sade: Berätta om dess tecken. Profeten svarade: Att slavinnan föder fram sin härskarinna och att de barfota, nakna och utblottade herdarna kommer att tävla om att konstruera de högsta byggnaderna. Så gick mannen sin väg och jag stannade kvar en stund. Profeten sade: O, 'Umar, vet du vem mannen med frågorna var? Jag svarade: Gud och Hans profet vet bäst. Han sade: Det var (ängeln) Gabriel som kom till er för att lära er om er religion.
(Muslim)
...

 
LÅT OSS ÅTERUPPLIVA EN (för många bortglömd) SUNNAH:

När du har ont någonstans, så skall du placera din hand där det gör ont, och säga “Bismillâh” tre gånger, samt “A’ôdho bi-‘izzatillâhi wa qodratihi min sharri mâ adjido wa ohâdhir” sju gånger.

Följeslagaren ‘Othmân ibn Abil-’Âs sade: “Jag gjorde detta, och Allâh tog bort det jag hade... lidit av.” Läs nedan för översättning av fraserna och bevis.

’Othmân ibn Abil-‘Âs (må Allâh vara nöjd med honom) återberättar att han klagade hos Allâhs Sändebud (må Allâhs frid och välsignelse vara över honom) över smärta som han hade känt i sin kropp ända sedan han hade blivit muslim.
Allâhs Sändeb...ud (må Allâhs frid och välsignelse vara över honom) sade då till honom: “Placera din hand på den kroppsdel som gör ont, och säg ’Bismillâh’ tre gånger, och säg sedan följande sju gånger: ’A’ôdho bi-’izzatillâhi wa qodratihi min sharri mâ adjido wa ohâdhir’.” [Källa: Moslim, 2202]

at-Tirmidhî (2080) tillade: “Han sade: ‘Jag gjorde detta, och Allâh tog bort det jag hade lidit av, och jag fortsatte uppmana min familj och andra att göra detta.’” [Klassad som autentisk av al-Albânî i Sahîh at-Tirmidhî, 1696]

Översättning av fraserna:
Bismillâh = I Allâhs Namn

A’ôdho bi-’izzatillâhi wa qodratihi min sharri mâ adjido wa ohâdhir = Jag söker skydd hos Allâhs ära och Hans allmakt från det onda i det som jag finner och som jag oroar mig för.

Och min syster! Vet du hur mycket belöning du får om du återupplivar en bortglömd Sunnah och uppmanar andra till att utföra den?
Läs nedan:

Allâhs Sändebud (må Allâhs frid och välsignelse vara över honom) sade: “Den som återupplivar en aspekt av min Sunnah som glöms efter min död, erhåller lika mycket belöning som dem människor som följer honom [i detta får], utan att deras belöning minskas det minsta.”
[at-Tirmidhî, 7/443; en god Hadith tack vare sinsemellan bestyrkande återberättarkedjor]


Ala

 
Slutet är nära,
Jag känner det intill
Farväl nu min kära
Nu gör jag som jag vill
Med sorgen i mitt hjärta,
...Sliter jag mej fri
Jag går igenom smärta,
Snart är allt förbi
Jag går mot nya tider,
En ny tid och rum
Jag sorgen sakta lider,
Hur kan jag ha varit så dum
Nu tar jag sista klivet,
Nu dör min sista glöd
Jag älskar detta nya livet,
Imogon kommer jag inte vara död...

Sviken på de lyckliga stunder, för min sorg får åter liv och börjar klaga djupt ännu en gång ...

...

RSS 2.0