women
om vı tanker om?

Allah säger :
Säg [Muhammad] "Vare sig ni tror eller inte tror på den (Koranen), faller de som tidigare fick del av kunskap ned på sina ansikten när den läses för dem och säger: " Stor är vår Herre i Sin härlighet! Vår Herres löfte måste uppfyllas!" De faller ned på sina ansikten med tårar [i ögonen] och deras ödmjukhet ökas.
[Surah Al-Israa' 17:107-109]

Du som inte kan gråta, du som inte kan släppa tårar, du som har ett hjärta med tungt börda, varför kan du inte gråta? Har du lagt en tanke på det? Nej dessvärre, för att du har glömt bort din Herre.
Ditt hjärta är ett smutsigt hjärta som behöver renas, skura ur alla synder som i ditt hjärta har enats, behöver inte vara stora synder, men ditt hjärta den behöver renas. Fråga dig själv; ’Vad ser mina ögon som gör att jag inte kan släppa en tår, vad hör mina öron som gör att jag inte kan handla efter det goda jag hör, vad säger min tunga som gör så att jag inte kan läsa det jag bör, vad känner mina känslor i min så kallade bön. TÅREN som släcker helvetets eld är det verkligen det jag kämpar för?

skönhetens makt!

‎"Vacker är den broder som sänker Blicken, och vackrare är den syster som håller sin Blygsamhet"
N*

leylet el kader.

Inna anzalnaho fi lailat el kadr, wama adraka ma lailat el kadr, lailat el kadr khairan men alfi shahr, tanazalall mala2ikato wal roho fiha bi ithni rabehem men kole amr, salaman hiya hata matla3 el fajr...

Indeed, We sent the Qur'an down during the Night of Decree.
And what can make you know what is the Night of Decree.The Night of Decree is better than a thousand months.The angels and the Spirit descend therein by permission of their Lord for every matter. Peace it is until the emergence of dawn.

O Allah, on this day, make my efforts worthy of appreciation, and my sins forgiven, my deeds accepted, my flaws concealed, O the best of those who hear.
O Allah, on this day, bestow on me the blessings of Laylatul Qadr, change my affairs from (being) difficult to (being) easy, accept my apologies, and decrease for me [my] sins and burdens, O the Compassionate with His righteous servants.

må alla höra alla våra dua, acceptera våra böner och vår fasta, accpetera våra handlingar och belöna oss. må allah ge oss styrka och vägleda oss. må alla stärka vår tro i islam och belöna oss i denna världen och i nästa.inshallahit means nothing !!!

"You can go to the gym, lift as many weights you want - but if you can't bench press your quilt when it is Fajr, then it means nothing!"


Subhanallah

'Umar ibn al-Khattab sade:
En dag när vi satt tillsammans med profeten Muhammed kom en man fram till oss. Hans kläder var skinande vita och hans hår var svartare än svart. Han såg inte ut att ha varit på resa men ingen av oss kände igen honom. Han gick fram till profeten och satte sig. Hans knä vilade mot profetens knä och händerna vilade på höfterna. Han sade: O, Muhammed, berätta för mig om islam (lydnad inför Gud). Profeten svarade: Islam är att vittna om att det inte finns någon gud utom Gud och att Muhammed är Guds budbärare, att utföra bönen, betala zakat, fasta i Ramadan och förrätta pilgrimsfärden till Huset1 om man har möjlighet. Mannen sade: Du har sagt sanningen. Vi blev förvånade över att han först frågade och sedan sade att svaret var rätt. Han sade: Så, berätta nu för mig om iman2. Profeten svarade: Det är att tro på Gud, Hans änglar, Hans böcker, Hans budbärare och Domens dag, på att allt ingår i Guds plan3, ont som gott. Mannen sade: Du har sagt sanningen. Berätta nu för mig om ihsan4. Profeten svarade: Det är att dyrka Gud som om Han var synlig; fast vi inte kan se Honom så ser Han sannerligen oss. Mannen sade: Berätta nu om Timmen5. Profeten svarade: Den som tillfrågats vet inte mer än den som frågar. Mannen sade: Berätta om dess tecken. Profeten svarade: Att slavinnan föder fram sin härskarinna6 och att de barfota, nakna och utblottade herdarna kommer att tävla om att konstruera de högsta byggnaderna. Så gick mannen sin väg och jag stannade kvar en stund. Profeten sade: O, 'Umar, vet du vem mannen med frågorna var? Jag svarade: Gud och Hans profet vet bäst. Han sade: Det var (ängeln) Gabriel som kom till er för att lära er om er religion7.Hadith

Profeten Muhammed sade: ”Om tjänaren fastar en dag för Allahs skull så flyttar Allah på grund av den dagen hans ansikte från helvetet 70 höstar (dvs. 70 år)”.

Profeten Muhammed sade: ”Den som fastar månaden Ramadan med tro (Iman) och sökande av belöning, han/hon blir förlåten för alla sina tidigare synder.” (Bukhari )Ramadan Karim <3

Det var återberättat att Abu Hurayrah radhiAllahu `anhu sade: “Allahs Sändebud sallAllahu `alayhi wa sallam sade: ‘Allah säger: “Varje gärning av sonen av Adam är för honom, förutom fastan; den är för Mig och Jag skall belöna för den.” Att fasta är en sköld och när någon av er fastar undviker han sexuellt umgänge med sin fru och bråk. Om någon skulle försöka bråka eller tjata med honom, skulle han säga, ”Jag fastar.” Vid den Ende i Vars hand min själ ligger, den obehagliga lukten som kommer ut ur munnen av en fastande person är bättre i Allahs syn än lukten av mysk. Den fastande personen kommer ha två stunder av lycka: en när han bryter sin fasta, och den andra när han möter sin Herre; sedan kommer han bli nöjd tack vare hans fasta.'” (Narrated by al‐Bukhaari, 1771)

hijab

Vad är meningen med Hijaben? och varför måste den muslimska kvinnan bära Hijab (slöja)

 • Alla vackra saker vi ser runt omkring oss i naturen är på något sätt dold eller gömd.

  Glittrande diamanter hittar du djupt inne i svarta gruvor.

  Vita pärlor hittar du på havets botten i en snäcka.
  ...
  Månen gömmer sig i natten och bakom solen om dagen.

  Även vi människor gömmer våra värdesaker så de inte blir stulna.

  Om detta inte vore så, skulle dessa juveler bli utnyttjade på ett eller annat sätt.

  Kvinnan är också en av Allâhs sköna skatter, och för att de inte ska bli utnyttjade och "stulna", så döljs deras kropp bakom slöjan.


why does the muslim girls cover their body and hair?

A guy asked a Muslim man: Why do your girls cover their body and hair?
The Muslim guy smiled,and he had two sweets. He opened the first one and kept the other one closed.
He thrown them both on the dusty floor and asked the guy:
If I asked you to take one of the sweets which one you will choose?
The Man replied: The covered one of course.
......Then the Muslim said thats how we treat and see our women.


                            

Hadith

'Umar ibn al-Khattab sade:
En dag när vi satt tillsammans med profeten Muhammed kom en man fram till oss. Hans kläder var skinande vita och hans hår var svartare än svart. Han såg inte ut att ha varit på resa men ingen av oss kände igen honom. Han gick fram till profeten och satte sig. Hans knä vilade mot profetens knä och händerna vilade på höfterna. Han sade: O, Muhammed, berätta för mig om islam (lydnad inför Gud). Profeten svarade: Islam är att vittna om att det inte finns någon gud utom Gud och att Muhammed är Guds budbärare, att utföra bönen, betala zakat , fasta i Ramadan och förrätta pilgrimsfärden till Huset om man har möjlighet. Mannen sade: Du har sagt sanningen. Vi blev förvånade över att han först frågade och sedan sade att svaret var rätt. Han sade: Så, berätta nu för mig om iman. Profeten svarade: Det är att tro på Gud, Hans änglar, Hans böcker, Hans budbärare och Domens dag, på att allt ingår i Guds plan , ont som gott. Mannen sade: Du har sagt sanningen. Berätta nu för mig om ihsan. Profeten svarade: Det är att dyrka Gud som om Han var synlig; fast vi inte kan se Honom så ser Han sannerligen oss. Mannen sade: Berätta nu om Timmen. Profeten svarade: Den som tillfrågats vet inte mer än den som frågar. Mannen sade: Berätta om dess tecken. Profeten svarade: Att slavinnan föder fram sin härskarinna och att de barfota, nakna och utblottade herdarna kommer att tävla om att konstruera de högsta byggnaderna. Så gick mannen sin väg och jag stannade kvar en stund. Profeten sade: O, 'Umar, vet du vem mannen med frågorna var? Jag svarade: Gud och Hans profet vet bäst. Han sade: Det var (ängeln) Gabriel som kom till er för att lära er om er religion.
(Muslim)
...

 
LÅT OSS ÅTERUPPLIVA EN (för många bortglömd) SUNNAH:

När du har ont någonstans, så skall du placera din hand där det gör ont, och säga “Bismillâh” tre gånger, samt “A’ôdho bi-‘izzatillâhi wa qodratihi min sharri mâ adjido wa ohâdhir” sju gånger.

Följeslagaren ‘Othmân ibn Abil-’Âs sade: “Jag gjorde detta, och Allâh tog bort det jag hade... lidit av.” Läs nedan för översättning av fraserna och bevis.

’Othmân ibn Abil-‘Âs (må Allâh vara nöjd med honom) återberättar att han klagade hos Allâhs Sändebud (må Allâhs frid och välsignelse vara över honom) över smärta som han hade känt i sin kropp ända sedan han hade blivit muslim.
Allâhs Sändeb...ud (må Allâhs frid och välsignelse vara över honom) sade då till honom: “Placera din hand på den kroppsdel som gör ont, och säg ’Bismillâh’ tre gånger, och säg sedan följande sju gånger: ’A’ôdho bi-’izzatillâhi wa qodratihi min sharri mâ adjido wa ohâdhir’.” [Källa: Moslim, 2202]

at-Tirmidhî (2080) tillade: “Han sade: ‘Jag gjorde detta, och Allâh tog bort det jag hade lidit av, och jag fortsatte uppmana min familj och andra att göra detta.’” [Klassad som autentisk av al-Albânî i Sahîh at-Tirmidhî, 1696]

Översättning av fraserna:
Bismillâh = I Allâhs Namn

A’ôdho bi-’izzatillâhi wa qodratihi min sharri mâ adjido wa ohâdhir = Jag söker skydd hos Allâhs ära och Hans allmakt från det onda i det som jag finner och som jag oroar mig för.

Och min syster! Vet du hur mycket belöning du får om du återupplivar en bortglömd Sunnah och uppmanar andra till att utföra den?
Läs nedan:

Allâhs Sändebud (må Allâhs frid och välsignelse vara över honom) sade: “Den som återupplivar en aspekt av min Sunnah som glöms efter min död, erhåller lika mycket belöning som dem människor som följer honom [i detta får], utan att deras belöning minskas det minsta.”
[at-Tirmidhî, 7/443; en god Hadith tack vare sinsemellan bestyrkande återberättarkedjor]


Hadith

“You should not look at what the person used to do, rather you should look at what kind of person they are today. The one who gets bogged down about people's pasts, is just like Iblees who said to Allah, "You created me from fire and you created him from clay.” (Ibn Taymiyyah)
kommentar!

Heey , jag har en fråga som jag vill ställa till dig.


Vad händer ifall en muslimsk flicka/tjej tappar sin oskuld innan giftermålet? Eller oskuld och oskuld men om hon har samlag innan hon gifter sig.Är det något dåligt?

Tacksam för svar.


Vad ska hända? Inget händer nuförtiden? Eller jo, de beros på vilken familj du lever i eller vilken kultur du är uppvuxen i. men i slutändan är mitt svar till dig only allah can judge us.


Jag tror du syftar mer på islam och muslimernas syn på det hela utifrån koranen. Är du muslim och praktiserar islam då kanske du vet att sex innan giftermål är haram. Varför? Vad jag tror är att när vi gifter oss skaffar vi barn och barnen växer upp med en familj som består en mor, far och kanske syskon. Men har du sex innan giftermål kan du bli med barn, och har du det med flera kanske du inte vet vem fadern är. Och om du inte vet vem pappan är så har barnet ingen far och kommer alltid sakna något i sitt liv, och inte nog med det, din handling kan skapa fula rykten om dig själv. Vi lever inte i någon enkel värld. Vi lever i en värld där folk inte har något annat för sig än att dra olika rykten om folk istället för att praktisera sin religion och leva sitt eget liv.


Tillbaka till att du inte vet vem pappan är till ditt barn. Varför ska barnet sakna något i sitt liv? Detta kan vara en av de anledningarna till att det är haram. Inte nog med det abort är också haram om du endast gör det “bara för att” och har du sex innan giftermål och blir gravid och vill ta bort barnet så begår du din andra stora synd. Men är du gift så vet ni när ni vill ha ett barn och när ni inte vill, ni tar ett beslut tillsammans och vet vad som är rätt och fel om ni inte vill ha barnet.


Mycket handlar också om din heder, din familjs heder och skammen du fört över dig och du orsakat din familj för. Den skammen kommer från de rykten du fått av din handling. Vi skiter i rykten du fått, de får inte en hårstrå i mig att resa sig, men du själv din självkänsla din respekt till dig själv vad har hänt med den? Vart försvinner den?


Att älska med varandra gör man för att man älskar varandra right? Om killen/tjejen älskar dig så ska han/ hon väl kunna gifta sig med dig, om inte det så älskar personen inte dig tillräckligt för att den ska kunna ta din “oskuld”. du kanske tänker “ ja, men om han känns som den rätta”. om din kille känns som den rätta bör han kunna vänta på er kärlek för att ens kunna leva med dig i endast ett år. Men han väntar för att han älskar dig. Och om han känns som den rätta ska personen vara för hela livet. Älskar personen dig och inte skulle kunna byta ut dig så skulle han kunna gå mellan himmel och jord för du betyder något i hans liv, hans enda önskar är att du ska vara personens framtid, dennes barns ända mor/far. Då betyder sex ingenting i personens ögon framför dig.


Men om han/hon inte skulle kunna tänka sig gifta sig med dig men fortfarande säger att han/hon älskar dig så är han nog inte den “rätta”, och du borde förr eller senare inse att han/hon inte är tillräckligt värd dig.


Inom islam är det förbjudet att ha sex innan giftermål och det har det varit sen muhammeds (saw) vår profets tid och det står i koranen om du inte läst den. Detta är tom. förbjudet inom kristendomen och i många andra religioner. Men nuförtiden verkar det som att allt är okej i denna världen. Islam är en av de religioner som fortfarande håller i det starkt, för att det är de ända rätta sen tusen år tillbaka.


Har du frågat dig själv varför muslimska kvinnor bär slöja? Varför man inte har urringat? Varför en muslimsk man inte skakar hand med en svensk kvinna? Jo det är endast för att en kvinna/man som inte är din fru/man ska inte få dig att bli upphetsad eller locka dig med henne/hans blick eller skönhet mer än din fru/man.

det är min syn på det hela.
Open your eyes..

varje dag gör vi misstag varje dag handlar vi på ett dåligt och ett bra sätt. men endast gud kan döma oss. de lärda muslimerna, vi som är födda till muslimer gör misstag, när vi vet vad som är "haram" (förbjudet) och "halal" (tillåtet). vi gör saker som vi vet är haram och vi vet att vi kommer ångra det vi vet att vi kommer bli dömda för de dåliga handlingar vi gjort vi vet,, därför kommer vi dömas på ett hårdare sätt för vi vet och vi gör. däremot är de en mildare dom för de som inte vet och gör. för man vet aldrig de kanske inte hade handlat på ett dåligt sätt om de vetat att de är förbjudet? däremot kommer vi muslimer plågas mer än vad en kristen kommer att göra, för de e födda kristna och vet inte att saker och ting är haram och halal. som sagt samma sak som de kunniga och de icke kunniga..

om vi vänder oss till konvertiter? varför uppskattar vi dom så mycket? jo för de blev muslimer efter att ha läst och lärt sig om sin religion de följer VÅR religion bättre än vad vi själva gör som är födda till att va muslimer något som vi inte uppskattar. vi kanske gör det men visar inte det..vi praktiserar inte islam som en muslim bör göra, när en konvertit som varit det i 2 år är mer religiös än vad vi själva är..praktiserar islam upp till 100 %... öppna ögonen och börja praktisera er religion, för i slutändan kommer ni själva förlora på det och ångra varje sekund ni inte följt er religion..

varför ber vissa muslimer inte? är de så mycket begärt? att spendera 5 gånger om dagen åt att be i max 5 minuter? när vår gud belönar oss med att fördubbla vår goda handling 1000 gånger om inte mer. och inte nog med det gör vi en dålig handling och ångrar det sedan ber vi gud om förlåtelse,,då förlåter han.. vi fastar, läser koranen, ger zakkat, ber gud om förlåtelse, valfärdar etc för oss själva för att vi ska vara goda människor för att vi ska hamna i paradiset för att vi inte ska dömas grovt på domedagen, MEN en sak, en sak gör vi endast för vår gud, en ända sak, de är att be och de missbrukar vi,, vi missbrukar det hårt. så än en gång öppna ögonen och tänk.. vi människor är själviska, för själviska,, öppna ögonen och tänk vad det är ni vill i denna världen,, för denna världen är inte i närheten av en evighet, de finns ett slut men i helvetet finns ingen återvändo.. och då, då domedagen kommer är de inte lönt att ångra de är bara till att acceptera och bli dömd i all evighet..tänk efter systrar och brödrar..


Känner du din skapare?

 

Känner du din Skapare?


Den som ger dig möjlighet att läsa dessa bokstäver då Han skänkt dig förmågan att se, och som tillåter dig att andas


ytterligare ett andetag... ...och ett till... ...och ett till.... Lär känna Den som du kommer att möta; ett möte som inte går att undvika. Gläd dig inför mötet med Honom, och förbered dig genom att utföra goda handlingar.


 Lär känna din Skapare!

 

Din Skapare är Den Ende Guden.


Han är inte en del i någon treenighet. Det finns ingenting vid Hans sida. Han är alltings Skapare. Han avlar inte och har heller inte blivit avlad. Han är Den Förste – utan någon början, och Den Siste – utan något slut.

Han är Den Nåderike, Den Barmhärtige. Han är Den Rättvise.

Han straffar inte oskyldiga, men förbiser inte heller vad överträdaren gör.

Han är medveten om allt som försiggår.

Han är dold för oss, men ständigt närvarande genom Sin allomfattande kunskap. Han är Den Allhörande, Den Allseende, Den Allvetande.

Han blir aldrig trött, och ingen slummer överraskar Honom. Med Hans allomfattande kunskap vet Han också vad som kommer att ske i framtiden.


 

Tawhîd ar-Robobiyyah: Är den första kategorin inom monoteism, d.v.s. Allâhs enhet. Det innebär att Allâh är Den Ende i Sitt herravälde.

Alla Hans handlingar tillhör endast Honom. Detta innebär att det är Han, och endast Han, som ger liv, tar liv, skapar, försörjer, straffar, belönar, o.s.v.


Tawhîd al-Olohiyyah: Är den andra kategorin inom monoteism. Allâh är Den Ende som vi tillägnar vår dyrkan. Allt vi gör skall vi göra för Hans skull, och ingen annan.


 

Tawhîd al-Asmâ´i was-Sifât:  Är den tredje kategorin inom monoteism. Allâh är Den Ende som besitter Sina specifika namn och egenskaper. Ingenting kan liknas vid Honom.

Detta är din Skapare.

/tagen av Emna Miled..

 


Duaa

la illaha illa allah,sob7anak anta rabi fa i3forli ini kont min alzalimin..


hadith ...

Profeten Muhammad (saw)sade:
"Den är inte en sann troende som äter sig mätt medan hans granne inte har mat att äta"


hadith ...

"Förneka mig inför folk, kommer jag neka dig framför dem"


handlingar som räddar dig från azab el kaber (gravens plågor)

Tabarani, Hakim, Asbahani och Tirmidhi har nedtecknat följande hadith från Abdur-Rahman ibn Samur som sade: Qurtubi sade:”Detta är en underbar hadith. Rasulullah har i den räknat upp speciella handlingar som räddar den som gör dem, ur nöd.”


“En dag kom Rasulullah Muhammad till oss och sade: ‘Igår såg jag sannerligen något underligt i min dröm:

- jag såg en man från min ummah till vilken dödsängel kom för att ta hans själ, så hans godhet mot hans föräldrar ställde sig mellan honom och dödsängeln (som inte tog hans själ).


- sedan såg jag en man från min ummah för vilken gravens straff hade blivit bestämt. Men hans tvagning kom och blev orsaken till att han skonades från straffet i graven.


- sedan såg jag en man från min ummah som omringades av shayatin. Men då kom hans dhikrullah (åminnelse av Allah Den Upphöjde) och räddare honom från shaytatin.


- sedan såg jag en man från min ummah som omringades av adhaabs (straffets) änglar. Men då kom hans salaat och blev anledning till att han skonades från dem.


- sedan såg jag en man från min ummah med tungan som hängde ut av törst och när än han närmade sig min hawd (vattenkälla i Jannah), hindrades han från att dricka från den. Men då kom hans fasta och blev till orsaken att hans törst blev släckt.


- sedan såg jag sändebuden (alayhissalaam) ställda i cirklar och en man från min ummah som, när han än försökte närma sig en av dessa cirklar, körde de honom iväg. Men då kom hans ghusl (det att bada efter janabah), tog honom för hand och ställde honom i en av dessa cirklar.


- lika så såg en man från min ummah i följande tillstånd: framför honom, bakom honom, från hans höger och vänster sida, var mörker. Han stod i mörkren, förvirrad. Men hans hajj och umrah kom och ledde honom ur dessa mörker till ljuset.


- sedan såg jag en man från min ummah som försökte tala med troende, men de svarade inte honom. Då kom hans bevarande av familje- och släktskapsband och sade till dem, Tala med honom, och de började tala med honom.


- sedan såg jag en man från min ummah som var förskräckt av glödande eld, och eldens gnistor var framför näsan på honom. Då kom hans sadaqa (välgörenhet) och blev som skärm mellan hans ansikte och elden, och den skyddade honom ovanifrån.


- sedan såg jag en man från min ummah till vilken jahannams änglar (zabaniyyah) närmade sig från alla håll. Men han brukade beordra det goda och rätta och förbjuda och varna från det onda och det orätta, vilket blev anledning till hans räddning och att han leddes till rahmats änglar.


- sedan såg jag en man från min ummah som sitter på sina knän och mellan honom och Allah Den Upphöjde var en skärm. Men då kom hans akhlak (gott uppförande), tog hans hand och ledde honom till Allah.


- sedan såg jag en man från min ummah till vilken boken med hans handlingar räcktes från hans vänster sida. Men då kom hans gudfruktan (han fruktade Allah) tog boken med hans handlingar och flyttade den till hans höger sida.


- också såg jag en man från min ummah vars onda handlingar vägde tyngre på mizan än hans goda handlingar. Då kom belöningen för goda handlingar och goda handligarna blev därmed tyngre än de onda.


- sedan såg jag en man från min ummah som stod vid jahannams kant. Men han brukade frukta endast Allah och det blev till anledning till att han räddades från jahannams kant.


- sedan såg jag en man från min ummah som hade kastats i elden. Så kom hans tårar som han hade gråtit i dunya, endast i fruktan av Allah, och de räddade honom från jahannams eld.


- också såg jag en man från min ummah där han står på Sirat-bron och svajade som granar och blad på ett palmträd, men då kom hans goda åsikt om Allah, stärkte honom, och han fortsatte gå över Sirat-bron.


- sedan såg jag en man från min ummah också på Sirat-bron, som kröp ett tag, och traskade ett tag, och då kom hans salawat över mig, tog honom för hand och stärkte honom, och han fortsatte gå över Sirat-bron.


- sedan såg jag en man från min ummah som hade kommit fram till jannahs dörrar, och de slogs framför honom. Då kom hans shahadah att det inte finns ingen annan gud värd dyrkan än Den Ende Sanne Gud, Allah, och öppnade Jannahs dörr för honom och han kom in i Jannah.


- sedan såg jag människor med skuren mun, så jag frågade: “Vilka är dessa, ya Gibril?”, och han a.s. svarade: “Det är de som brukade baktala människor”. Sedan såg jag människor som hängde vid sin tunga, så jag frågade: “Vilka är dessa, ya Gibril?”, och han a.s. svarade: “Det är de som brukade förtala troende män och kvinnor, och de var rena från dessa anklagelser.” (Vad som är intressant, är att för dessa handlingar ingen ‘lösensumma’ finns, för det är andra människors haqq).Tidigare inlägg
RSS 2.0