its to much enough is enough

Det är märkligt att folk som inte vågar stå på sina ben och visa att detta är jag. lika märkligt är det med folk som sänker ner på andra och skjuter upp sig själv. åk du upp och lämna andra i fred. men jag förstår man behöver styrkan för att nå upp och den bygger man upp genom att sänka andra. Sedan det med att skilja på dina och mina misstag? Håll dina misstag för dig själv och sluta jämföra de med mina för du mår inte bättre av att veta att dina misstag var mildare än mina. Det är som att säga jag röker "bara" på men DU sniffar. Och där steg du en nivå högre genom att få sagt det högt till personen och kanske tom. Framför andra runtomkring er. Så kan man faktiskt övertala sig själv att man är lite bättre och så fortsätter du så tills du uppnått den höga nivån du kommit till som övertalat dig om att dina misstag är så ingenting jämfört med dina vänners. Och andra sidan att skylla på massa olika saker för att du inte vill hålla kontakt med dina fd vänner är bara bullshit. Kom ut med det rakt på sak. Sluta smutsa ner dina vänner bara för att du ångrat det som hänt det var inte dina vänner som tvinga dig det va din vilja. Du kan ångra dig och bli förlåten men det betyder inte att du blir det med din metod att skjutas upp och sänka andra. Ta tag i dina misstag och våga stå framför de och säga nej, det är då du blir förlåten. Fa'igfiru liallah.


You can't always wait for the perfect time, sometimes you must dare to jump


Längtan,längtan så pass stark och oemotståndlig. Längtan till de underbara, fina, vackra. Längtan till något som inte finns. Längtan till viljan, längtan till de möjliga. Längtan till allt. Längtan är så stor.så pass stark att man inte orkar vänta mer. Vart är du? Vart finns du? Ja längtan!



"Walk with the dreamers, the believers, the courageous, the cheerful, the planners, the doers, the successful people with their heads in the clouds and their feet on the ground. Let their spirit ignite a fire within you to leave this world better than when you found it."

Nora...


trygghetens frihet..

vart kanner nı er mest trygga? var har nı er trygghet? Nar kanner nı att har ar jag saker. Har kan ıngen gora mıg nott eller ınget handa mıg? En vanlıg froga tıll er alla som jag vıll ha svar po. En froga som ska ge mig svaret po mın egen trygghet. Sjalv efter allt som hant mıg kande jag trygghet ı mın mammas famn jag vet detta ar hur barnlıgt som helst men jag sov hos mın mamma ı over en monad tılls jag gıfte mıg.. mın mamma sa en gong tıll mıg :

- Nora. Dın trygghet kommer du kanna med dın man. so som du kanner trygghet nar du lıgger ı mın famn den tryggheten kommer du kanna nar du gıfter dıg. helt plötlıgt kommer det handa. Jag sjalv kanner ınte trygghet hos mın mamma for jag har levt de flesta oren med dın pappa mer an vad jag gjort hos mın mamma..
Nar jag va ute vılle jag alltıd hem snabbt for dar kandes de som att ıngen kunde gora mıg nott ınget kunde handa mıg. Bland mına systrar och foraldrar jag kande son trygghet. Jag sov ınte ı mın egen sang klarade ınte av det, sov jag ınte hos mamma, tvıngade jag syrran sova med mıg ı vardagsrummet. So radd var jag. Jag har fortfarande en so stor radsla for varlden men allah ar storrst och vı kan ınte gora nott och forandra nott som ar skrıvet. Jag kanske ınte levt hos mın man lange men efter fyra monaders gıftemol kom mın trygghet hos mın man jag kande att ıngen kan radda mıg fron nogot forutom han. Det ar han som ar mıtt skydd. De han som fınns dar alltıd. Subhanallah men det fınns nogot ı det nar du gıfter dıg so plotslıgt forandras dın trygghet fron att ha dın trygghet hos dın mor tıll dın man. Men fortfarande so ar hemmet en av de tryggaste och sakraste stallen du kanner.Ar du ute nott hander du blır radd du tanker nar ska jag hem ta mıg hem jag vıll hem for det ar dıtt skydd dıtt hem ar dın anda frıhet ut fron all radsla. jag kanner son ensamhet ıbland kan radslan komma upp saknade av mın mor mın far mına systrar.
tank om detta ar mın sısta tıd har ı turkıet tank om jag ınte kommer traffa mın famılj langre. jag vıll hem men jag vıll ınte lamna mannen for han ar mıtt skydd ı detta lıvet  just nu. fastan jag ar med hans mor med hans far med mın mormor morfar so sıtter jag och bara vantar po den tıden do han kommer hem. nar han kommer hem kanner jag att jag kan prusta ut jag kan andas jag kramar om han so hort och vıll bara grota ut. lamna mıg ınte lıksom, ı detta landet helt ensam kanns det som. Men so ar det ınte det ar nott jag ınbıldat mıg. hur ska de bort hur ska jag fo bort alla tankar. orkar ınte mer. det tar kol po mıg. forsoker alltıd overvınna mıg sjalv alltıd!!
God will give it to you when you can handle it. Keep your faith strong. Remember: ”Sometimes, rejection is God’s protection.”


N*

20011-11-20

tjejer tjejer tjejer slutaaaaaaa!! varför ar nı so desperata. de kommer de kommer med tıden jag lovar er. stressa ınte upp dragla ınte efter karleken. yanı vad gor karleken er haa?? nı for ju bara skıt ı slutandan. are ınte so? are ınte so att nı efter en monad formodlıgen kommer hem deppıga o ledsna och hıttar ıngen utvag forutom FACEBOOK ( dar hela lıvet kretsar nufortıden) och skrıver ner alla era kanslor dar. serıost ar alla era vanner upptagna och kan ınte ger er sın tıd och sıtta och lyssna po er. tank efter lıte ar det nogon dar ute po facebook eller vart de an ar som egentlıgen bryr sıg om vad nı kanner eller om nı ar sorade? dom kanske bryr sıg men hur mycket gor det er? nogon stottnıng? kanske genom ınternet ınte fysıskt absolut ınte.. nar nı ar deppıga o ledsna behover nı en varm hand runt om er ett varmt hjarta som holler er narmast en mjuk rost som lugnar ner er..


tank po det tank verklıgen po det och kasta er ınte efter forsta fına ord nı for av nogon person. for ord nufortıden ar som vınden. den luft du andast ın en gong kommer ınte tıllbaka. nytt syre hela tıden lıksom.. nogon som bryr sıg ome r vısar karleken fysıskt och sen nar det ar dags kommer orden som verklıgen satter fyyr po karleken mellan er.. hela varlden har blıvıt deppıg nufortıden pga all desperata karlek man ar ute efter.. har nı verklıgen tank po att det egentlıgen bara ar sverıge som dıagnotıserar ongest. depretıon och psykıska sjukdomar hela tıden. och vad gor folket och grubblar po.

- jag mor psykıskt sjuk, moste komma bort..
mıtt svar tıll er dar ute !:-  vart ska du, vart ar du povag, vart ska du komma bort ıfron? dıg sjalv? dıtt ınre som tar kol po dıg? eller mannıskorna runtomkrıng dıg? varlden? du kommer ınte so long, det ar har du mor dolıgt och det ar absolut har du ska komma bort ıfron det darfor ar det har du ska bota dıg sjalv....
tank po att man behover sto dar man ar och forsoka klıngra sıg ur sına tankar sın lıvsstıl forsok tanka framot posıtıvt. serıost hur monga gonger tanker nı posıtıvt nar nı mor dolıgt? har nı nogon gong frogat er sjalva varfor mor jag so som jag mor? varfor mor jag egentlıgen dolıgt??
thats my thought vet ınte hur nı ar eller vad nı tanker men tank po er sjalva ert ınre ınnan nı forstor er sjalva och satter fyr po era tankar och ert ınre..
/N*

I`m Back


har ınte bloggat po ett bra tag for val borja ta tag ı det o skrıva ner en massa man gott runt o tankt po.. kanske ınte bloggat for nı marker val att jag skrıver snett e utomlands.. kanske borde beratta vad som hant den senaste tıden fron att jag slutat blogga tıll nu de vıll nı veta va?? nepp de for nı ınte mıtt lıv har forandrats helt enkelt. nı kan fo en lıten kanske for stor detalj som nı kan go utıfron. jag har gıft mıg =)

den senaste tıden har man gott ıgenom rıktıgt mycket ınom ett or kan mycket ı ens lıv forandras. egentlıgen vet vı ınte hur gordagen skulle se ut och forvonar oss nar vı nasta dag kollar bakot. men tıllochmed dar vet vı ınte vad dagen har att erbjuda men de tanker vı ınte po for vı har planerat vor dag. tank ınte po de som varıt ha dom som ett fınt mınne men go ınte runt o grubbla po det, ınte vart det. for de som hant ar hant ınget och göra ot saken. se framot eller nee tank po att du stor har och nu och de ar har och nu du ska leva varken ı framtıden eller ı gamla tıder. en mınut som passerat kan go forlorat. gor nott bra utav det forsok hıtta dıtt satt att leva ett lıv dar du fyller ut dın dag som ınte gor ot ı onödan. men de betyder ınte att man ska skıta ı att tanka och dromma om en bra utbıldnıng en fın famılj med barn osv for det ar vad lıvet sager oss. men lagg ınte ner all er tıd po det de kommer med tıden nar nı mınst anar det. plıng plıng rınger det po dorren och so tadaaa so har nı forandrats fron att va den duktıga skolflıckan tıll den mogna och duktıga affarskvınnan eller varfor ınte frun och mamman.for exakt ett or sen satt jag ı en forelasnıngssal och mına framtıdsplaner var att sto och lara ut ı ett klassrum lıke a teacher om fem or alltso hade jag bara haft 7 termıner kvar att lasa. jag skulle blı klar med mın utbıldnıng, fıxa jobb, skaffa körkort, bıl, leva lıvet bla bla bla men nej nu stor jag har utan nogon utbıldnıng forutom mın undersköterska utbıldnıng, gıft, och har 100 bollar ı luften. nar alla bollar  landat do kan jag tanka po utbıldnıngen po nytt. jag sager ınte er att jag absolut ınte har nogra framtıds planer men vet nı jag lagger ınte all mın energı po det jo bara om det galler plugg do so kan jag lagga all energı men ınte alltför mycket för de klarar jag ınte av. de funkar ınte ı langden du mor psykıskt sjuk utav allt som kretsatr runtom dıg.jag ska go hogskola jag ska blı bıomedıcınsk analytıker jag ska  och jag gor allt for att de ska blı en sann dröm men nar jag hınner dıt vet jag ınte om jag fortfarande lever..
goood nıght sweethearts <3



varsågod Israel!

Vapen skickas till Israel varje dag från många olika länder. Amerika och Sverige uppfinner mer och mer vapen som ska ta livet av oskyldiga barn och familjer. De arabiska folket ökar sina besök på Mc donald´s och andra företag som ägs av världens största terrorister, (med ett ord “Israel“ ). Medans Palestina lägger ner tid på att skydda sina familjer och plockar upp stenar från marken för att skydda sitt land, sitt folk och inte minst sin religion. Israelerna förstörs sakta men säkert, de förnedras, sänks, steker, blir vansinniga pga. vår starka tro.


- Vår starka tro och tillit till vår religion. Det är det ända som får folket runtom i världen att stå upp på ben emot alla muslimer. De verkar inte veta vad de ska göra längre för att förstöra den muslimska religionen. Men så länge vår tro är stark finns de ingen som kan stå emot oss. Barn i Palestina står med en sten i sin hand framför stora vapen utan någon rädsla alls och försöker skydda sitt land medans israeler bär på tusen lager skydd och står bakom hundra skydd för att inte träffas av en sten. En sten som inte ens skadar en katt.


- I denna världen är de kanske israelerna, folket som förnekar sanningen och alla förnedrare som bär på makten och erövrar världen. Men kom ihåg alla vet vi att de finns ett andra liv att vi finns här för att prövas. Livet är ett prövospel varsågod ni äger denna världen men frågan är vem äger nästa liv som varar för evigt?


- Det bästa med de hela är att ju mer hat vi muslimer får emot oss ju starkare blir vår tro. Och desto mer inriktar sig de icke religiösa muslimer mot deras religion och försöker stärka sin tro genom att lära sig mer än vad som sägs, få reda på sanningen istället för att lyssna på alla fördomar åtminstone läsa och ta reda på om alla dessa fördomar är sanna. Det är ändå till en stor hjälp att vi får hat emot oss, som sagt det stärker vår tro mer och de icke muslimerna. Inte nog med det, det finns folk som vill lära sig mer om islam och få reda på om dessa fördomar är sanna. Vad inser de när de läser om islam? Jo de tycker mycket låter rimligt och de kan leda till att de blir muslimer.




Den som vill ha rosen måste respektera taggen.

Hatar att respektera folk som inte förtjänar den respekt de får. Många tror det är rena respekten de får eftersom de är någon högre person och förtjänar respekten de får. Nej så är det inte tvärtom. Andra tror att de är rädsla de handlar om. Tyvär sådär är det heller inte. Men de finns personer som förtjänar den respekten de får och det märks om respekten kommer från hjärtat eller inte. Personen som respekterar dig, respekterar inte dig för rädslans skull, eller för att du är någon högre person och måste bli respekterad. Nej, de börjar med att respektera sig själva, och de tänker endast på den respekten de själv kommer få när de respekterar andra. Det handlar om ens egen självkänsla sitt eget jag. Ger du respekt får du respekt. Men tillbaka till de som inte förtjänar de. Ni får inte respekten för att ni förtjänar det. Ni får de för att vi som respekterar er ska bli respekterade och inte förstöra vår syn framför andra människor pga. er.  Vi riskerar inte att förstöra vår syn framför människor genom att visa vår omogenhet mot er.

                             

Lever vi med samma omständigheter imorgon?

Se er omkring börja tänk om, vi lever idag, men frågan är lever vi imorgon? Och om så är fallet, lever vi med samma omständigheter imorgon? Har vi det vi har idag imorgon? Kommer vi att kunna säga samma ord som vi sa till våra närmaste om någon dag? Livet är ingen garanti, det finns ingen som vet hur länge vi lever i denna världen. Som så många redan vet, så är vi här för att testas, vi vet inte hur länge vi finns kvar men ändå så har vi en vision inom oss som säger att vi faktiskt kommer att leva tills vi blir gamla det är något vi växt upp med och det är så vi vet att livet går till. Men fortfarande är det inte säkert att det sker och man kan aldrig riktigt veta när ens stund på jorden är kommen. Det kan vara försent att börja leva så tänk inte på vad som händer imorgon tänk på vart du står just nu.


Det värsta är inte att dö de värsta är det som dör inom oss medens vi lever och rädslan av att dö är inte att förlora alla, det är sorgen av att bli saknad av alla.Livet är inget problem som vi människor ska lösa,utan en verklighet som ska upplevas.

So Baby if I die don´t cry, just look up at the sky and say Good Bye. Carpe Diem


110317

Jag har alltid sökt efter bekräftelser, bekräftelser på allt, har alltid velat ha en bekräftelse på fattigdom, krig, människors beteende etc. Men världen vi lever i är som den är, vi är fattiga och rika, roliga och dumma, ledsna och glada de är så det är. Men en sak har jag alltid velat få bekräftat vilket jag inte borde vilja få, jag bör bara acceptera det och veta det någonstans innerst inne att det är så annars hade vi inte stått där vi står annars hade mirakel inte hänt. Har alltid velat ha en bekräftelse på guds existens, (sta5ferallah). Kanske fel, men för att jag skulle kunna se livet på ett annat sätt så ville jag de men andra sidan va jag rädd för att få någon bekräftelse. Jag fick olika bekräftelser men jag märkte inte av de tills jag fick en riktig bekräftelse som ändrade min syn på världen, jag såg världen med andra ögon, kan se människors verklighet. Verkligheten är blottad framför mig.tro det eller ej men de är inte förrens du ser nått med egna ögon som du vaknar upp och ser dig omkring.. Har ni någon gång kollat upp mot himlen och insett hur stor den egentligen är? Den är stor va? Har ni någon gång tänk att den är så långt bort som ni inte ens kan tänka er? Och andra sidan insett att den egentligen kan vara så nära? Allt kan hända, varsomhelst och närsomhelst. Va aldrig säker på nått, på en sekund kan ditt liv förändras från att vara den du är till att bli en helt annan människa du aldrig hade tänkt dig kunna bli. Allt är möjligt i guds händer.




våga bli accepterad för den DU är innerst inne.

När jag var liten ville jag alltid vara lång, stor och  vuxen som alla andra, som mina föräldrar. Men jag levde fortfarande som barn sedan växte jag upp och levde  som ungdom och nu sägs det att man är vuxen. Jag lever fortfarande som ungdom och innerst inne,  seriöst innerst inne är jag fortfarande ett barn. Vad är det med dagens barn?  Alla  ville vi vara vuxna när vi var små men de var inte så att vi betedde oss som de vuxna. Jo när de handlade om att ”leka mamma,pappa,barn”, nått jag hatade o inte kunde leka mer än en minut helt seriöst en minut inte mer. Jag var fortfarande ett barn och lekte med annat. Dagens barn uppfyller verkligen deras dröm, de beter sig värre än de vuxna. En tio åring tjej går runt i klackar och smink i skolan? Okeej!!! Nu går vi över gränsen tycker ni inte det? Var är er barndom? Vad ska ni sakna när ni växer upp och kommer till den vuxna åldern? Kommer ni sakna att ni var vuxna? De verkar som att generationen och mänskligheten vänt på sig? Födds man gammal och dör ung?


Vem är de som påverkar er? De verkar inte vara era föräldrar? För de beter sig inte så som ni gör. En tio årig tjej förlorar oskulden innan hon hunnit komma in i puberteten. En nio åring flicka har pojkvän och är så lycklig fastän hon inte vet vad de går ut på. Fastän hon inte vet vad kärlek är. En gangster kille på tio år tror sig vara cool när han håller en cigg och tar munbloss i smyg medans han försöker med halsbloss framför sina vänner. Alltså vem har tvingat er att visa upp er? whaat? Sen när? Vart är vi påväg? Vi närmar oss helvetet.. seriöst vi som är välutbildade , vi som kommit så långt med utvecklingen vi som förstår och fattar och lär oss i skolor.. förr va de så att man inte visste eftersom många inte gick i skolan, tjejer satt hemma killar var på landet och hjälpte sin far att försörja familjen. Allt gick ut på att bara överleva och känna glädjen med sin familj. Förr kunde man säga ”hon förstår inte”,” han visste inte att de va fel att göra si och så”, ”de är fortfarande barn”. Men nu? Nu när vi alla vet vad som är rätt och fel? Vi som ser folk förstöras för de misstag de gör? varför gör vi dom?  


Vad får ni utav att visa upp er? Vem bryr sig om du röker, har kille, skolkar, festar? Ingen bryr sig om det. De ditt liv gör vad du vill.. men försök inte visa upp dig för att du ska bli accepterad.. gör det du tycker känns rätt. För ingen bryr sig om vad du gör men de bryr sig om dig, ditt inre.. dina handlingar gör bara att folk slutar umgås med dig, folk ser ner på dig eftersom du inte vågar va dig själv.




välkommen till al qaidas värld.

Välkommen välkommen.. nu har sverige förlorat självmordsbombens oskuld. Al qaida har välkomnats. Muslimer är än en gång ett hot, islam ligger bakom, nej förresten muslimerna. Alla muslimer  ”dom”  ”vi”  ”Jag” ”extremisterna.” ”svartskallarn” ja vi kan kallas vad som helst. I alla fall vi är i slutändan terrorsiter som bombar oss själva i ett köpcentrum, tåg, torg överallt . vi är ute efter att komma till paradiset på det sättet.. asså fyfaaan va skrattretande. Islam är en religion så som alla andra religioner. Ordet islam kommer från ordet salam och ordet salam betyder ”fred vare med er” vi hälsar med dom orden. Hur kan det då vara möjligt att de är acceptabelt att bomba folk oskyldiga barn, äldre personer kvinnor män rätt upp i luften. Ska vi tänka om lite? För ett tag sen så har FBI i usa bett om att få komma in i sverige och undersöka om de finns några al qaida meddlemar här. Sverige nekade det eftersom vi lever i ett fritt land där de varken finns/fanns nått. MEN för att usa ska kunna komma in så skickade dom sveriges första självmordsbombare och wips så fick usa´s FBI komma in i sverige för att undersöka, sverige va ju inte vana med självmordsbombare och är inte experter på det däremot är usa vana vid bomber och är experter på det därför fick de den äran att komma och undersöka landet.. Så lätt va de för usa att öppna sina vägar in till sverige.. asså hur lågt kan sverige sjunka, man borde fan inte släppa in usa, klarar ni inte detta själv? Ta hjälp från någon annan som inte har så många problem med flera länder runtom i världen.vem är terrorister egentligen? Vem är de som försöker ta över folkets länder? Vem är de som skapar krig och leker att dom skickar militärer för att rädda liv? Jo usa? Herregud välkommen sverige en av al qaidas fiender.


Många skyller på islam hit o dit asså tänk efter en gång till de ert fel. Hur snabbt kom inte usa in i sverige efter självmordbombaren.. asså usa har verkligen lagt er i tankarna och sverige kommer gå under så som de gjort med irak och många andra länder.. fortsätt skyll på islam..fortsätt så kommer ni långt med ert land.. och usa´s nya planer handlar om sverige.. än en gång välkomna till verkligheten..


Ala sweetheart, I have heard a lot, people say their opinions. they are trying to guide me .. but they can´t. no sense in trying.

Något som heter längtan, något otroligt som den känslan, en passion som brinner med väntan. Snart är tiden kommen, och det enda du vill är stormen, den kraftiga vinden är kanske toppen men ta det lungt så att du inte faller från toppen och till slut får droppen...
"by Ala Bayati"



om jag fick betalt för så mycket som jag tänker hade jag varit miljonär förlängesen

 

Har tänkt mycket på  att de kommer dagar,timmar minuter som bara går åt helvete. De kan också komma en preiod som bara är den ”svåra perioden” som man kämpa sig igenom. Men man har aldrig tänkt på att ett  helt liv kan förstöras eller att allt alltid går åt skogen. Man tänker alltid ”allt fixar sig”, ”de kommer ljusare dagar”. MEN säg aldrig att de kommer ljusare dagar innan man ens lagt ner en tid, ett finger på att kämpa sig igenom den svåra tiden man går igenom just då. För har man inte gjort det så kommer de aldrig komma ”ljusare dagar”. De ju omöjligt att de kommer ljusare dagar om du inte försöker komma ut från den mörka perioden du går igenom. De finns bara inte med i kartan. vi testas varje dag, varför testas vi? För att de mörka molnet som kommit över oss ska vara där i ett bäst före datum och sen försvinna? Nej tvivlar på det, vi sätts på prov hur mycket vi orkar, hur mycket vi klarar av att gå igenom. Hur mycket en människa orkar att kämpa för sitt liv..


Men varför komma de ”svåra perioderna” vad är det som gör att det är svårt? Om man tänker logiskt så är inget svårt, inget. Allt har en lösning. Finns inget omöjligt. Det omöjliga tar bara längre tid. Och om det är så omöjligt att det ens inte tar någon tid så är det du själv som inte vill få det och bli möjligt. De du som stannar kvar i din bubbla.mer än så kan jag inte svara på. Varför man inte vill komma ut från sin bubbla har jag inget svar på. Men den dagen jag får de svaret så kommer ni få det garanterat. Man kanske mår bra? Man kanske tror att de löser sig?vem vet?


Vet ni vad det svåra är? Det är de vi har i huvet.. de vi har i hjärnan.. vår skalle som arbetar dygnet runt varje dag.. tänker konstant..asså kan de inte bara sluta göra det i några minuter.. de finns en tid då det händer de då din blick fastnar har ni varit med om det? Så jävla härlig känsla, blicken fastnar du tänker inte, allt runtomkring har stannt och du fokuserar på en sak men egentligen kollar du inte riktigt på en ända sak utan man vet inte vad man kollar på de känns bara att man fokuserar på en prick någonstans.. en osynlig prick..carpe diem!!!





http://www.aftonbladet.se/webbtv/nyheter/utrikes/article8226951.ab


Sometimes you have to close your eyes to see better...

Så fort du är ensam, så fort man blundar ögonen bara man stänger in sig så börjar maskinen i skallen arbeta.. Varför ska allt vått och torrt gammal och nytt komma fram.. Alla bilder allt skit komma upp och man ser allt om och om igen som om det händer här och nu. Fastän man kommit över det fastän man glömt, förlåtit osv så upprepas det om och om igen..


Varför stiger man in i en buss glad och pigg och kommer ut efter en halvtimmes resa gråtfärdig och deppig? Då kan jag berätta för er de va de minuterna som du va inne i din värld, de va då den onda maskinen började fungera, de va då den sattes igång och de va då bussen stannade och du steg av med röda ögon och huvudet ner mot marken, av bara en halvtimmes resa!!!


Brukar se mig omkring.. Kolla på alla olika sorts människor som sitter i samma buss.. Vad har dom i hjärtat? Är dom så glada som de ser ut att vara? Döljer dom något bakom all den glädjen? Eller finns de verkligen människor som lever ett problemfritt liv fullt med kärlek och glädje?


är de bara jag som är misslyckad? Är det bara jag som har otur här i livet? Livet är orättvist!!! Och nej,,de är inte förens nu jag inser det. Har insett detta förlängelsen men försökt se det på ett annat sätt..det sägs att de kommer ljusare dagar? men när? när jag är 50 år? no tnx då vill jag inte ha de ljusa fina dagarna..de nu jag vill va glad det är nu jag vill "leva livet".. vet ni när det är man verkligen lever livet? de då man har ett riktigt verkligt,trovärdigt leende på läpparna då har man hela världen runt sitt lillfinger och lever livet!!!

                                       
                                                 

Sometimes you have to close your eyes to see better.



Snygg, söt eller varför inte vacker?

Snygg, söt eller varför inte vacker? Om man verkligen tänker efter så är de skillnad på varje ord. Och varje ord har sin betydelse men allt handlar om utseendet, men som sagt varje ord har sin betydelse. Söt? En söt tjej går inte att hänga ihop med “ abooooooooow vilken snygging!!”

(( hade du? ;P) haha skojar)) men däremot en snygg eller vacker tjej är helt okej att använda de uttrycket till.. Men ändå så är det skillnad på vacker och snygg. En vacker tjej är en fin respektfull och har ett unikt utseende, vackert utseende, hon har inte de sexiga och fina utseendet, utan de respektfulla och unika utseendet. Med detta menar jag inte att en söt eller snygg tjej är ouppfostrade ingen respekt.. Nejnej tvärtom de kan ha lika mycket respekt och va lika fina tjejer.. Men en vacker tjej är en unik tjej..

En snygg tjej är mer en sexigt fin tjej.. Det sexiga finns med i ordet någonstans men de syns inte..



Finns många sätt att uttrycka skönhet på, men dessa tre orden är de mest använda orden och man använder dom till rätt personer med de rätta utseendet. utan att själv reagera, eller ja de kanske är lätt att skilja på söt och snygg,, en söt person är mer en gullig, bebis söt tjej, medans en snygg person är lång fin sexig.. Men de sällan man säger denna person är riktigt vacker.. För någonstans i oss finns de nått som gör att vi använder dom i rätt tillfällen o till rätt personer..



detta är min åsikt och så ser jag på saken, vi alla tycker olika...




I'll let you lick the lollipop...

Det har blivit så stort de med kvinnodiskriminering. Men är det inte vi kvinnor som diggar de som händer?? E de inte vi som accepterar och ser på när de vi som blir diskriminerade.. Vad är poängen med alla “gangster låtar” där kvinnor medverkar och går med på att bli diskriminerade under hela videon. Hur kan man acceptera att sjunka ner till en nivå som inte går att prata om. Sexy bitch? Wtf vem e bitch? Din --- e bitch.. När vi lyssnar på låtarna o ser på videon där 50 ören visar upp sina tjejer och pengar och diggar det så accepterar vi allt som pågår. Vi är en av dom, vi diskriminerar oss själva lika mycket som dom. Tillbaka till början,, i tidigare inlägg skriver jag om kvinnan som ett föremål.. Och detta är en av de exemplen där kvinnan används som en sexsymbol. De så vidrigt och se på när killar lyssnar på låtarna och diggar dom, och tjejerna sjunger dom och ser glada ut. Men de dom inte vet är att där tappar dom sin självrespekt.. Vart försvann all respekt vi bör få? Vem är 50 öringen ska sitta och snacka massa skit om kvinnan.. Stå på era ben och vakna upp detta är inte acceptabelt kvinnor…




I'll take you to the candy shop
I'll let you lick the lollipop
Go 'head girl, don't you stop
Keep going 'til you hit the spot


I'll take you to the candy shop
Boy one taste of what I got
I'll have you spending all you got
Keep going 'til you hit the spot (woah)


You can have it your way, how do you want it
You gon' back that thing up or should i push up on it
Temperature rising, okay lets go to the next level
Dance floor jam packed, hot as a teakettle
I'll break it down for you now, baby it's simple
If you be a nympho, I'll be a nympho
In the hotel or in the back of the rental
On the beach or in the park, it's whatever you into
Got the magic stick, I'm the love doctor
Have your friends teasing you 'bout how sprung I gotcha
Wanna show me how you work it baby, no problem
Get on top then get to bouncing round like a low rider
I'm a seasons vet when it come to this shit
After you work up a sweat you can play with the stick
I'm trying to explain baby the best way I can
I melt in your mouth girl, not in your hands (ha ha)


 lägger inte upp videon för den e inte värd o lyssna på




what happens tomorrow? who cares?

Vad är egentligen en framtid?? Tror ni på en ljus framtid? Hur kommer framtiden egentligen se ut? Varför planera inför framtiden? Hur kan man försäkra sig om att man verkligen kommer leva i framtiden? Många lägger ner en hel del tid på sin framtid istället för att leva i nuet och tänka på den minut som passerar..


Hur vet du att du lever imorgon har du någon garanti på det? Nej ta då tag i ditt liv och försök fylla ut ditt liv och varje sekund som går med något meningsfullt.. Istället för att sitta och slösa bort din tid och styrka på att försöka få en bra framtid? Ta dagen som den kommer,, carpe diem..


De du som gör dina dagar meningsfulla, de du som får dina dagar att vara ljusa och minnesvärda.. det finns ingen och inget mer än du själv som ansvarar för ditt liv.. Vad har du fått ut av ditt liv om du nu suttit och lagt ner all din tid på framtiden?? Hur vet du att du inte kommer vara med om en olycka och där tog ditt liv slut? Hur menningfullt har ditt liv varit? All din energi gick på framtiden? De finns ingen framtid i mina ögon där jag står nu, de jag gör nu de jag säger och hör just nu, det är min framtid.. Glöm morgon dagen lev livet som om det vore ditt sista andetag du ta och din sista minut här i livet..




Just listen to your friend's heart and be quiet .. just be there without a word reached...

Säg aldrig att du förstår hur den andra har det, säg aldrig att du förstår dens situation. Att du vet och varit med i samma situation och har sett samma relation, varit med i samma relation för tom om du varit med i exakt samma relation varit med i en exakt samma situation så har det ändå inte varit samma.. de kanske har likheter och du säger att du förstår.. Men de gör du inte du tror du gör det men.. Ni är människor men inte med samma personlighet, tankesätt, beteende, humor, konversationer och problem då är de svårt att säga att situationerna varit samma, att du gått igenom samma relation som din vän är i nu. Håll din empati och kärlek till din vän och visa att du förstår bara om du gör det men säg aldrig att du varit med om det.. För det är ingen situation som är den andra lik för alla tänker vi inte på samma sätt..


Och en sak som stör mig riktigt rejält är när någon tycker synd,, tyck synd men visa inte det för det gör att personen du tycker synd om mår sämre. Ser du din vän må dåligt, gråter eller annat och du vill hjälpa gör det på bästa sättet och tänk innan du gör det,, säg aldrig till någon att sluta gråta, låt personen få ut allt för varför gråter vi egentligen?? Inte för att någon ska sitta och tycka synd eller säga sluta gråt.. Nejnej utan för att få bort den tyng vi har över våra axlar.. Jag hatar när någon kommer fram och frågar mig hundra frågor när jag mår som värst eller när jag gråter och tro inte att när ni säger sluta gråta då kommer jag sluta nej tvärtom det ökar mer…


                            


tänk på alla som dör varje dag...

11 september historia? Vem vet. 9 år sen tiden går fort. Men som ni alla vet så attackerade “al Qaida”

de två underbara fina tvillingarna word trade center i USA. och många dog må dom vila i frid.. Som alla andra år så snackar alla om det säkert men vad är de stora ni ser i det? Jag tycker varken synd eller ens tänker tanken att tycka synd vet ni varför? För de första. Jaa jag är kallhjärtad och har blivet det de senaste månaderna och ja tackar gud att jag blivit så kallhjärtad vet ni varför för denna världen har blivit så individorienterad människor tänker bara på sig själv.. Det är “JAG” som är populärt nu.. De blev kaos i thailand alla va där hjälpte hit o dit. Kaos i pakistan nu dom hjälper de är bara en viss tid sen blir de bra igen efter att de fått sin hjälp osv osv osv.. MEN är det någon som tänker på att i palestina är de folk som dör varje dag, blir attackerade av israel i sina hem, barn försvinner, dödas misshandlas, kvinnor våldtas i deras egna hem och israel försöker styra den på ett och annat sätt.. Är det någon överhuvudtaget som tänker tanken att dom behöver nån liten hjälp.. Nej..
fattigdomen ökar i afrika är det någon som ser vad som egentligen är en katastrof.. nej. varför bry sig då omatt två byggnader rasat okej många dog men vem va det egentligen som gjorde hela grejen?? jo deras egna president..och för det ska vi varje år minnas den dagen? hålla en minnesstund för de som dog? då tycker jag att man ska hålla en minnesstund varje dag för alla som dör varje dag av svält och krig..varför ska usa vara nått stort woow liksom? för att de är ett stort land som kan styra vissa länder och tror sig kunna styra hela världen snart? dom kommer aldrig kunna styra min lilltå ens..



må alla avlidna människor vila i frid <3

                                  

                                      

livet är rättvist om man verkligen kan koppla ihop allt...

Alla vet vi att livet är orättvist,, vissa rika vissa fattiga.. Men menar inte den orättvisan menar sättet vi är uppväxta i, de är orättvist så som livet fungerar så som vi människor fungerar vet ni varför? Haha vi kvinnor och män.. Kvinnan är den starkaste varelsen på denna planet helt seriöst.. Va kan ni män mer än att skryta om era upp pumpade muskler?? Haha love it de så roligt o se dom kämpa o så ser dom så söta ut när dom ska visa upp dom.. Ni bör va stolta walla för de sånt tjejer gillar “starka” män.. Men de dom inte vet är att kvinnor är mycket starkare´men men.. Tbx till orättvisan.. Medans en tjej, städar, lagar mat, bär ett barn i nio månader, genomgår förlossning (puh ni män hade aldrig nevah evah klarat av det), uppfostrar barnet, tvättar (hittan o dittan elr va man säger efterbliven varning)..
så är det ända mannen gör att jobba och försörja sin familj? Aa de är ett stort ansvar han är skyddet till sin familj men ändå ( låt mig klaga) kvinnan har de värre tänk dig mannen vill ha ett helt fotbollslag? Vad tror dom? Ni vet säkert att kvinnan är så stark att hon klarar av det men ni vill inte erkänna det right?? Men tänk på kvinnan lite hon vill också ha ett liv gå ut med vänner,, fiiiesta haha (yeah right) ne men seriöst ha ett liv, istället för att tänka städning, maten mannen kommer hem från jobbet när som, tvätt gud vet vad..

 Där “klicka” det.. De “sägs” att killar är diskriminerade eftersom de alltid dom som gör allt för att få tjejen och drar sig o sliter för att få hennes nummer medans när en tjej frågar om nummer så plopp får hon det direkt inte en sekund före eller efter.. Kallas de för diskriminering… nu vet jag så är det, det blir jämt ni får slita för att få en tjej för att den tjejen sedan ska ta hand om er som deras lilla barn. ni får kämpa för att få det bra i framtiden.. Vi ger o får i detta livet..MEN bara duktiga kvinnor är värda att kallas för kvinnor ;) love is in the air..


                                     


Tidigare inlägg
RSS 2.0