När började vi sluta bry oss?

En bror ser inte efter sin syster. Dottern glömmer sin mamma. Pappan vet inte vart sin stora man försvunnit. Barnbarnen vet inte vem fars föräldrar är. Men de gör inget, för vi har slutat bry oss .Hur lätt är det att glömma och sluta bry oss.människor glömmer snabbt de förflutna. Vem har uppmanat oss att sluta bry oss. Vem har gett ut detta budskap. Om de är ett budskap har de nått syfte. Ett bra syfte kanske? Kommer de ta oss någonstans? Vi bryr oss inte det minsta längre. Problemen är många, fördommar finns de gott om. De skapas mer hat än kärlek? Var är alla amors pilar? Jag ser mer djävulsklo än pilarna över himlen. Har våra hjärtan slutat fungera. Slut på bäst före datumet? Fungerar inte hjärnan som den ska längre? Eller förändras den automatiskt efter varje generation? Vi påverkas det gör vi? Men hur kan vi glömma de förflutna? Allt gott människor gjort mot oss?


hadith ...

"Förneka mig inför folk, kommer jag neka dig framför dem"


handlingar som räddar dig från azab el kaber (gravens plågor)

Tabarani, Hakim, Asbahani och Tirmidhi har nedtecknat följande hadith från Abdur-Rahman ibn Samur som sade: Qurtubi sade:”Detta är en underbar hadith. Rasulullah har i den räknat upp speciella handlingar som räddar den som gör dem, ur nöd.”


“En dag kom Rasulullah Muhammad till oss och sade: ‘Igår såg jag sannerligen något underligt i min dröm:

- jag såg en man från min ummah till vilken dödsängel kom för att ta hans själ, så hans godhet mot hans föräldrar ställde sig mellan honom och dödsängeln (som inte tog hans själ).


- sedan såg jag en man från min ummah för vilken gravens straff hade blivit bestämt. Men hans tvagning kom och blev orsaken till att han skonades från straffet i graven.


- sedan såg jag en man från min ummah som omringades av shayatin. Men då kom hans dhikrullah (åminnelse av Allah Den Upphöjde) och räddare honom från shaytatin.


- sedan såg jag en man från min ummah som omringades av adhaabs (straffets) änglar. Men då kom hans salaat och blev anledning till att han skonades från dem.


- sedan såg jag en man från min ummah med tungan som hängde ut av törst och när än han närmade sig min hawd (vattenkälla i Jannah), hindrades han från att dricka från den. Men då kom hans fasta och blev till orsaken att hans törst blev släckt.


- sedan såg jag sändebuden (alayhissalaam) ställda i cirklar och en man från min ummah som, när han än försökte närma sig en av dessa cirklar, körde de honom iväg. Men då kom hans ghusl (det att bada efter janabah), tog honom för hand och ställde honom i en av dessa cirklar.


- lika så såg en man från min ummah i följande tillstånd: framför honom, bakom honom, från hans höger och vänster sida, var mörker. Han stod i mörkren, förvirrad. Men hans hajj och umrah kom och ledde honom ur dessa mörker till ljuset.


- sedan såg jag en man från min ummah som försökte tala med troende, men de svarade inte honom. Då kom hans bevarande av familje- och släktskapsband och sade till dem, Tala med honom, och de började tala med honom.


- sedan såg jag en man från min ummah som var förskräckt av glödande eld, och eldens gnistor var framför näsan på honom. Då kom hans sadaqa (välgörenhet) och blev som skärm mellan hans ansikte och elden, och den skyddade honom ovanifrån.


- sedan såg jag en man från min ummah till vilken jahannams änglar (zabaniyyah) närmade sig från alla håll. Men han brukade beordra det goda och rätta och förbjuda och varna från det onda och det orätta, vilket blev anledning till hans räddning och att han leddes till rahmats änglar.


- sedan såg jag en man från min ummah som sitter på sina knän och mellan honom och Allah Den Upphöjde var en skärm. Men då kom hans akhlak (gott uppförande), tog hans hand och ledde honom till Allah.


- sedan såg jag en man från min ummah till vilken boken med hans handlingar räcktes från hans vänster sida. Men då kom hans gudfruktan (han fruktade Allah) tog boken med hans handlingar och flyttade den till hans höger sida.


- också såg jag en man från min ummah vars onda handlingar vägde tyngre på mizan än hans goda handlingar. Då kom belöningen för goda handlingar och goda handligarna blev därmed tyngre än de onda.


- sedan såg jag en man från min ummah som stod vid jahannams kant. Men han brukade frukta endast Allah och det blev till anledning till att han räddades från jahannams kant.


- sedan såg jag en man från min ummah som hade kastats i elden. Så kom hans tårar som han hade gråtit i dunya, endast i fruktan av Allah, och de räddade honom från jahannams eld.


- också såg jag en man från min ummah där han står på Sirat-bron och svajade som granar och blad på ett palmträd, men då kom hans goda åsikt om Allah, stärkte honom, och han fortsatte gå över Sirat-bron.


- sedan såg jag en man från min ummah också på Sirat-bron, som kröp ett tag, och traskade ett tag, och då kom hans salawat över mig, tog honom för hand och stärkte honom, och han fortsatte gå över Sirat-bron.


- sedan såg jag en man från min ummah som hade kommit fram till jannahs dörrar, och de slogs framför honom. Då kom hans shahadah att det inte finns ingen annan gud värd dyrkan än Den Ende Sanne Gud, Allah, och öppnade Jannahs dörr för honom och han kom in i Jannah.


- sedan såg jag människor med skuren mun, så jag frågade: “Vilka är dessa, ya Gibril?”, och han a.s. svarade: “Det är de som brukade baktala människor”. Sedan såg jag människor som hängde vid sin tunga, så jag frågade: “Vilka är dessa, ya Gibril?”, och han a.s. svarade: “Det är de som brukade förtala troende män och kvinnor, och de var rena från dessa anklagelser.” (Vad som är intressant, är att för dessa handlingar ingen ‘lösensumma’ finns, för det är andra människors haqq).hadith ...

'Umar berättade: Guds budbärare lade handen på min axel och sade:
Var i denna värld som om du vore en främling eller på genomresa.

'Umars son brukade säga:
Förvänta dig inte på kvällen att leva till morgonen och förvänta dig inte på morgonen att leva till kvällen. Ta från din hälsa till din sjukdom och ta från ditt liv till din död.1
(Bukhari)
1 passa på medan du är frisk att utföra dina plikter och passa på så länge du lever att samla goda gärningar till det efterkommande.


välkommen till al qaidas värld.

Välkommen välkommen.. nu har sverige förlorat självmordsbombens oskuld. Al qaida har välkomnats. Muslimer är än en gång ett hot, islam ligger bakom, nej förresten muslimerna. Alla muslimer  ”dom”  ”vi”  ”Jag” ”extremisterna.” ”svartskallarn” ja vi kan kallas vad som helst. I alla fall vi är i slutändan terrorsiter som bombar oss själva i ett köpcentrum, tåg, torg överallt . vi är ute efter att komma till paradiset på det sättet.. asså fyfaaan va skrattretande. Islam är en religion så som alla andra religioner. Ordet islam kommer från ordet salam och ordet salam betyder ”fred vare med er” vi hälsar med dom orden. Hur kan det då vara möjligt att de är acceptabelt att bomba folk oskyldiga barn, äldre personer kvinnor män rätt upp i luften. Ska vi tänka om lite? För ett tag sen så har FBI i usa bett om att få komma in i sverige och undersöka om de finns några al qaida meddlemar här. Sverige nekade det eftersom vi lever i ett fritt land där de varken finns/fanns nått. MEN för att usa ska kunna komma in så skickade dom sveriges första självmordsbombare och wips så fick usa´s FBI komma in i sverige för att undersöka, sverige va ju inte vana med självmordsbombare och är inte experter på det däremot är usa vana vid bomber och är experter på det därför fick de den äran att komma och undersöka landet.. Så lätt va de för usa att öppna sina vägar in till sverige.. asså hur lågt kan sverige sjunka, man borde fan inte släppa in usa, klarar ni inte detta själv? Ta hjälp från någon annan som inte har så många problem med flera länder runtom i världen.vem är terrorister egentligen? Vem är de som försöker ta över folkets länder? Vem är de som skapar krig och leker att dom skickar militärer för att rädda liv? Jo usa? Herregud välkommen sverige en av al qaidas fiender.


Många skyller på islam hit o dit asså tänk efter en gång till de ert fel. Hur snabbt kom inte usa in i sverige efter självmordbombaren.. asså usa har verkligen lagt er i tankarna och sverige kommer gå under så som de gjort med irak och många andra länder.. fortsätt skyll på islam..fortsätt så kommer ni långt med ert land.. och usa´s nya planer handlar om sverige.. än en gång välkomna till verkligheten..


Vi bör tänka om, och se på vårt liv!!!

kort beskrivining av paradiset!!

Det har återberättats av Abu Hurayrah r.a att han sade : ''vi sade : ' O Allahs sändebud ,berätta för oss om Paradisets , vad är det uppbyggt av ?'  Han sade :'byggstenarena är av guld och silver, murbruket är av mysk , dess grus av pärlor och ädelstenar , och dess jord av saffran. Den som träder in där kommer att glädjas och aldrig känna sorg, och han kommer vara däri för evig tid och kommer aldrig att dö. Hans kläder kommer aldrig att slitas ut och hans ungdom kommer aldrig att upphöra'
( Autentisk hadith i sahih al jami' 3116 )


Det berättats från Abu Hurayrah r.a att profeten Saw sade :
 
 ( Al bukhari 3244 & Muslim 2824 )


Det har även återberättats av Abu Hurayrah att profeten saw sade :
'' den första gruppen som stiger in i paradiset ser ut som fullmånen, och den andra gruppen ser ut som den mest lysande stjärnan p himlen. De uträttar varken sina större eller mindra toalettbehov, spottar eller snyter sig inte ,deras kammar är av guld och de luktar mysk. Deras fruar är hur ul- 'Ayn och de är alla skapat i samma form , de ser ut såsom deras fader Adam 60 alnar långa'' ( 60 alnar = 30 m långa,  Bukhari 3245 & Muslim 2834 kort beskrivning av helvetet!


Det har återberättats att Abu Hyrayrah r.a att han sade : Profeten saw sade :'' den elden som ni människor tänder på jorden är endast en sjuttionde del av helvetets eld'' de sade O allahs sändebud! Det som finns på jorden är väl endp tillräckligt. Han sade då : den har sannerligen blivit sextionio gånger varmare än den elden ni känner till''( Al bukhari 3265 & Muslim 2843 )Det har även återberättats från Abu Hurayrah r.a att han sade : vi var med profeten saw en dag då vi hörde ett ljud. Profeten sade : ''vet ni vad det där var för någonting *  vi sade då : Allah och hans sändebud vet bäst . Han sade : '' det var en sten som slängdes ner i heövetet för sjuttio år sedan , och först nu nådde den fram till dess botten''
( Rawahu Muslim 2844 )


 Det har även berättats från Abu Dar'da r.a :''helvetets folk kommer bli otroligt hungriga och det kommer att bli lika hårt för dem med hungern som med straffet det utsätts för, de kommer då att böna och be efter mat. De kommer då endast få en torr och törning buske som varken ger näring eller stillar hungern. Det fortsätter då be om mat  , de får då mat som kväver den som äter den.  De kommer då tro att endast dryck kan stoppa det , och ber om dryck istället. Då kommer de få dryck som kommer från skållhett vatten. Detta vatten nås dem genom järnkrokar,och när de når deras ansikten kommer deras ansikten att grillas och när det närmar sig deras magar  kommer det då att slitas sönder.

'' Allah sade : jag har förberett för mina rättfärdiga tjänare det som inget öga har sett ,inget öra har hört och det som människan aldrig skulle kunna föreställa sig.''


                                   
                                           


                                          
Ala sweetheart, I have heard a lot, people say their opinions. they are trying to guide me .. but they can´t. no sense in trying.

Något som heter längtan, något otroligt som den känslan, en passion som brinner med väntan. Snart är tiden kommen, och det enda du vill är stormen, den kraftiga vinden är kanske toppen men ta det lungt så att du inte faller från toppen och till slut får droppen...
"by Ala Bayati"Me Myself And I...

Varje dag ställer vi krav på oss själva. Vi har mål i livet som vi vill genomföra för att lyckas i framtiden. För att ha ett bra liv.. vi ställer för många krav på oss själva för att ses som den ”goda” människan. Sätter upp mål för oss själva som vi själv inte är nöjda med. Vi gör det för att folket ska va nöjda med oss när vi själv mår skit av de vi gör.  Folket påverkar oss på ett och annat sätt. De är fel, man har ingen personlighet längre. Du är inte dig själv.


Va dig själv, stå för de du tycker, stå för den du är.och behandla andra som du själv vill bli behandlad.Ta tag i ditt liv…


Finns mycket jag säger, mycket jag tänker på, mycket mer jag tycker. Men hur mycker uppfyller jag? Har ni någon gång tänk på er själva? Tänkt på att ni vill ha det bra, ni vill ha det på ett och annat sätt. Ni vill komma med er åsikt, men inte kunnat uttrycka den på de sättet ni tycker är rätt, för att man varit rädd att säga fel? Rädd att bli utpekad? Osv..hur mycket tänker vi på oss själva nuförtiden? Är det vi som ska ha det bra eller lever vi vårt liv.. ”vårt eget” liv på ett sätt för att folket ska må bra. för att folk ska må bra av att se oss som dom perfekta?. Men varför ska man egentligen va perfekt i folkets ögon? Jag vill kanske göra misstag, och sedan inse att de va ett fel.. men jag vill inte ångra det utan lära mig av det.


Men om man egentligen tänker efter. Så kanske det är rätt att ses som den perfekta i folkets ögon. Varför jo för att de finns folk som har det bra, trivs och är lyckliga när de ser folk misslyckas, sänkas, va dom värdelösa och att de ryktas om de.. hur kan man ens må bra av att se någon misslyckas med sitt liv.. av att de nån olycklig.. asså de jag önskar varje dag jag går ut från mitt hem är att möta någon påvägen som ler, som skrattar. Där man kan se lyckan i deras ögon..fatta hur glad du blir som person..


Så ta tag i ditt liv, än en gång va dig själv, lev ditt eget liv, de ditt liv, de du som ska må bra av dina handlingar. Du ska må bra av att leva.du ska ha en känsla av att du har det bra i detta livet, eftersom du följer din egen väg…


leave me alone if i don´t deserve you..cuz  don´t give a fuck anymore.I know one thing, accept me for who I am or leave me alone. :/ I will never change my personality. I'm nora and will always be the same nora as I always were...


”Anpassa dig efter dig. Sätt upp mål för dig. Följ dem. Therefor, if you fail. You just stand back up and try again.” wealth.vi som inte passar in!!!
www.motkraft.net
Hur länge har inte de som säger sig äga staden gjort den till en plats som lämnar oss utanför?

Varför byggs hus för de rika när vi bor 15 personer i en jävla tvåa?
Varför letar snuten bland oss när saker händer någon annanstans?
Varför misstänks ungdomar för brott för att dom befinner sig på fel plats eller har fel färg på sitt hår? Vart ska vi egentligen vara? Vi som inte har råd att sitta på lilla jävla torg och dricka champagne, eller vi som inte är tillräckligt gamla, tillräckligt svenska för att komma in.
Vi som i polisens ögon är brottslingar för att vi rör oss i våra jävla egna kvarter?
Varför blir vi stoppade och visiterade helt utan anledning?

Vart är snuten när din chef inte betalar ut din lön?
Vart är snuten när din lärare snackar rasistskit?
Vart fan är snuten när snuten slår dig??

Jo, dom står och griper tolvåringar och siktar vapen på våra barn och syskon.
De slår ner våra demonstrationer men försvarar nazisternas.
De lägger som vanligt all energi på att försvara de som äger skolorna, byggnaderna, arbetsplatserna, häktena och torgen, de som aldrig kommer att behöva arbeta en dag i sitt äckliga liv men som vill bestraffa oss som inte kan eller får jobba!

Alltid är det vi som blir utmålade som problemen, våra områden som problemområden, som smutsiga områden, som invandrartäta, som att invandrartäta var ett problem!

Låt oss prata om problemområden. Bunkeflo, Hyllieby, Fridhem! Här bor dom som äger! Här bor de som lever på vårt arbete, på våra pengar, på hyran vi tvingas betala för att ha någonstans att bo!

Vi vill ha öppna utrymmen men får inglasade gallerior!
Vi vill också ha säkerhet i våra kvarter men de skickar rasistsnutar!
Vi vill ha tillbaks våra egna utrymmen, våra egna bostadsområden!
Vi vill vara trygga från dessa rika as som tar det som är vårt och gör till något som är deras.

Imorgon är det första maj och då kommer våra föräldrar och vänner tillsammans med oss och andra arbetare gå dessa gator, de som säger sig äga dom kommer att hålla sig långt borta.

Idag och imorgon tar vi de utrymmen som är våra tillbaks.

För EN SAK GLÖMMER DOM, ATT ÄGA BYGGNADERNA, ARBETSPLATSERNA, GATORNA, HÄKTENA, SKOLORNA ÄR INTE SAMMA SAK SOM ATT VARA DOM!
VI ÄR DESSA GATOR, VI ÄR ARBETSPLATSERNA, VI ÄR SKOLORNA, HÄKTENA, BYGGNADERNA! DET ÄR VI ÄR MALMÖ OCH IDAG VISAR VI ATT HELA JÄVLA STAN TILLHÖR OSS!om jag fick betalt för så mycket som jag tänker hade jag varit miljonär förlängesen

 

Har tänkt mycket på  att de kommer dagar,timmar minuter som bara går åt helvete. De kan också komma en preiod som bara är den ”svåra perioden” som man kämpa sig igenom. Men man har aldrig tänkt på att ett  helt liv kan förstöras eller att allt alltid går åt skogen. Man tänker alltid ”allt fixar sig”, ”de kommer ljusare dagar”. MEN säg aldrig att de kommer ljusare dagar innan man ens lagt ner en tid, ett finger på att kämpa sig igenom den svåra tiden man går igenom just då. För har man inte gjort det så kommer de aldrig komma ”ljusare dagar”. De ju omöjligt att de kommer ljusare dagar om du inte försöker komma ut från den mörka perioden du går igenom. De finns bara inte med i kartan. vi testas varje dag, varför testas vi? För att de mörka molnet som kommit över oss ska vara där i ett bäst före datum och sen försvinna? Nej tvivlar på det, vi sätts på prov hur mycket vi orkar, hur mycket vi klarar av att gå igenom. Hur mycket en människa orkar att kämpa för sitt liv..


Men varför komma de ”svåra perioderna” vad är det som gör att det är svårt? Om man tänker logiskt så är inget svårt, inget. Allt har en lösning. Finns inget omöjligt. Det omöjliga tar bara längre tid. Och om det är så omöjligt att det ens inte tar någon tid så är det du själv som inte vill få det och bli möjligt. De du som stannar kvar i din bubbla.mer än så kan jag inte svara på. Varför man inte vill komma ut från sin bubbla har jag inget svar på. Men den dagen jag får de svaret så kommer ni få det garanterat. Man kanske mår bra? Man kanske tror att de löser sig?vem vet?


Vet ni vad det svåra är? Det är de vi har i huvet.. de vi har i hjärnan.. vår skalle som arbetar dygnet runt varje dag.. tänker konstant..asså kan de inte bara sluta göra det i några minuter.. de finns en tid då det händer de då din blick fastnar har ni varit med om det? Så jävla härlig känsla, blicken fastnar du tänker inte, allt runtomkring har stannt och du fokuserar på en sak men egentligen kollar du inte riktigt på en ända sak utan man vet inte vad man kollar på de känns bara att man fokuserar på en prick någonstans.. en osynlig prick..carpe diem!!!

http://www.aftonbladet.se/webbtv/nyheter/utrikes/article8226951.ab


RSS 2.0